Välkomna


Karta
Adress Blå Bandets lokal  Rydsgatan 6  54140 Skövde

kostnad 425 kr för 10 ggr

                                                    Kursavgift Vuxen fr om 18 år  350:-  eller  45:- per gång
medlems avgift 75:- totalt 425:-
 

                                                        Kursavgift Barn/Ungdom  t o m 17 år och
Pensionär fr o m 65år
300:- eller 41:- per gång, medlemsavgift 75:-
Totalt 375:-

 

Kom 30 min tidigare vid 1:aoch 2:a kurstillfället.
  Det tar tid vid betalning så att vi kommer igång i tid

   Presentförslag
ge bort en kurs i Linedance

Vi samarbetar med

            

 

                    

       
Ledamot                  kassör               Ordförande     Ledamot         Ledamot
          Bengt                       Eva         

Marianne

       Kerstin              Gittan

Cafepersonal     Kontaktperson  

 Cafepersonal

    Cafepersonal      Instruktör

                                                Informatör     

             

      

                                                    

                                         

    Ledamot  

Gittan 

   Gittan 

Gittan  

Instruktör Nivå 1

Instruktör Nivå 1

Instruktör Nivå 2
     
     
Nybörjare Torsdagar kl 17.30-18.30 nivå 2 Torsdag  kl 18.30-19.30
16 Januari på kl 17.30 prova på 18 januari prova på 25 januari
23 januari 25 januari 1  februari
30 januari 1   februari 8   februari
6   februari 8   februari 16 februari
13 februari 16 februari 22 februari
20 februari 22 februari 1   mars
27 februari 1   mars 8   mars
6  mars 8   mars 15 mars
13 mars 15 mars 22 mars
20 mars 22 mars 29 mars
27 mars 29 mars