Arbetsgrupp och Info

Arbetsgruppen

Kursavgift vuxen

 fr om 18 år 350 kr

eller 45 kr/ gång

Medlemsavgift

75 kr = 425 kr

Fler priser finns för

ungdom, pensionär

mm mm

kontakt:

Eva Ragnar Alhberg

mobil: 070- 282 41 95

Vi samarbetar med