Vår 2018

Uppdrag Sötåsen grupp 1 grupp 1 grupp 2 grupp 2

Chicken Truck nivå2 Little Wagon Wheel Torsdag nivå 1 Little wagon Wheel Tisdag nivå1

Nivå 1 rock'n roll is king Nivå 2 Clap and stomp your feet Nivå 1 Cut A Rug 

Nivå 1 Little Wagon Wheel I Won't Back Down Nivå 1 Rock 'n Roll Is King