VÄLKOMMEN

         TILL

vi har våra kurser på Blå bandets lokal på rydsgatan 6

bussförbindelser är från resecentrum buss nr 2 och 6 som stannar på vallevägen utanför lokalen